SK Chic N Gun

2018

– AQH – sorrel – klisna

Majitel: Smart ranch s.r.o.

Trenér: Klára Šalková

Otec: SK Gunshiner

Matka: SK Brendas Cadillac (po Smart Chiconita)