SK Sayo Nikki

2019

AQH – palomino – klisna

Majitel: Maksymilian Szumiński

Otec: SK Sayo Shiningspark

Matka: Boomer Nikki (po Boomernic)